unu motors

Rijksoverheid komt ondernemers tegemoet bij de aankoop van electrische scooters

unu motors
Rijksoverheid komt ondernemers tegemoet bij de aankoop van electrische scooters

Wat is mijn fiscale voordeel en hoe werkt it?

De overheid is druk met het invoeren van nieuwe regelgeving voor brom- en snorfietsen. Wat is er nou eigenlijk echt aan de hand en wanneer gaat men deze nieuwe regels ook daadwerkelijk handhaven? Wat betekent het voor jou als ondernemer en doet de overheid nog ergens een duit in het zakje om tegemoet te komen in de kosten? Wij zetten het voor je op een rij.

unu_Scooter_Amsterdam_rijksoverheid_aftrek_rvo.png
Scooter_Amsterdam_rijksoverheid_aftrek_rvo.jpeg
 
 

Rijksoverheid

De RVO kent een financiele ondersteuning voor elektrisch rijden. Doel hiervan is het stimuleren van de aanschaf van elektrisch vervoer door bedrijven. De financiele ondersteuning wordt gedefinieerd in twee compensatie regelingen; de MIA en de VAMIL. 

Beide regelingen betreffen een fiscaal voordeel in de zin van extra aftrek van de fiscale winst. Investeringsminimum is €2.500 - 50% van het investeringsbedrag komt in aanmerking voor de regeling. Dit betekent dat er minimaal €2.500,- besteedt moet worden binnen de aankoop van jouw unu. 

MIA
Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.

VAMIL
Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Wij maken het graag overzichtelijk voor je in wat deze regelingen concreet betekenen bij de aanschaf van een unu scooter.

 

 
 

Amsterdam

De gemeente Amsterdam staat vooraan in het toepassen van de nieuwe wetgeving omtrent snorscooters. Vanaf het najaar 2018 geldt er een helmplicht en verplaatst de snorscooter van het fietspad naar de rijbaan. Dit geldt voor het hele gebied dat door de gemeente aangeduid wordt als Milieuzone.

     Source -  Gemeente Amsterdam

     Source - Gemeente Amsterdam

Draag mee aan een beter milieu,een duurzame stad en het terugbrengen van uitstoot en lawaai! Wordt deel van de innovatieve plannen die Amsterdam heeft om de stad groener en milieuvriendelijker te maken!